สมาคมสุนัขในและต่างประเทศ

Next
Small Breeds


สมัครสมาชิก


Next
Large Breeds
 


สมาคมสุนัขโลก

http://www.fci.be/home.asp

 


สมาคมสุนัข
American Kennel Club
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
http://www.akc.org

 


สมาคมสุนัข
HSG
(ประเทศออสเตรีย)
http://web.utanet.at/brenne59/HSGablitz.htm

 


สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข
(ประเทศไทย)

http://www.kcthailand.org

 German
Shepherd Dog


สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
ประเทศเยอรมัน

https://www.schaeferhunde
.de/site/index.php

 
German
Shepherd Dog

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
แห่งประเทศไทย

GERMAN  SHEPHERD DOG
ASSOCIATION OF THAILAND
http://gsd.in.th
http://www.facebook.com/GSDAThailand
โทร.0-2279-3621, 0-2619-7753 แฟ็กซ์ 0-2619-7752

 


Rottweiler


สมาคมสุนัขร๊อทไวเลอร์
ADRK ประเทศเยอรมัน
http://www.adrk.de/index_e.html

 

Rottweiler

สมาชิกชมรม
ชมรมร๊อทไวเลอร์ (ประเทศไทย)
โทร.02-476-4290 /
FAX;02-87-9443
http://www.thailandrottweilerclub.com

 

ชมรมผู้เลี้ยงและผู้ฝึกสุนัข เอส.เจ./
K9
(ประเทศไทย)
www.sj-k9.com
www.sjk9.com
 
 
สำหรับท่านที่ต้องการนำเสนอ
คอกสุนัขของท่าน
Back
Dogs
Directory
Back
Dogs
Kennel


thailanddogskennel@hotmail.com

 
ถ้าท่านต้องการแก้ไขข้อความ/ปรับปรุงตำแหน่ง/แก้ไขเบอร์โทรศัพท์
กรุณาติดต่อ
เช้า 5.00 - เย็น 5.00 น.กรุณาติดต่อ
AIS : 087-0306-310
DTAC : 086-899-5208
 


สมัครสมาชิก