สำหรับ
ร้านพัทยาสัตวแพทย์
www.thailand-dogs-kennel.com

Thailand
Dogs Directory
Thailand Dogs
Directory Kennel
 
 
Pattaya Veterinary Clinic
 
ตรวจรักษาโรคทุกชนิด ฉีดวัคซีนในและนอกสถานที่
 
Lab. X-Ray , Orthropedict, Admitted
Office hour: 9.00-20.00 Hr. Every Day.
 
(66)038-423-410
081-374-1615
 
 
สำหรับ
ร้านพัทยาสัตวแพทย์
www.thailand-dogs-kennel.com

Thailand
Dogs Directory
Thailand Dogs
Directory Kennel